DEBATT:

NTNU – vil dere lære av deres feil?

Dagens eksamensform gjør gjennomsnittsstudenten til en juksemaker og gjør de sterke studentene demotiverte.

Publisert

NTNU har sviktet oss studenter to semester på rad. Vil de gjøre samme feilen i år? I en periode hvor ensomhet og usikkerhet har preget mange studenters hverdag har ikke NTNU gjort det bedre for oss. NTNU endret eksamensformen fra å være oppmøteeksamen til å bli hjemmeeksamen, både på våren og høsten i fjor. Dette var et godt valg etter min mening, da det ikke ville vært forsvarlig med tanke på smittevern.

Problemet oppstår når eksamen blir en fire timers digital hjemmeeksamen med karakter. Da står studentene med et valg mellom to onder; skal vi spørre kompisen som har samme eksamen som meg når jeg står fast eller skal jeg la være? Den første vil medføre at du jukser på eksamen, men det er nærmest null sannsynlighet for at NTNU finner ut av det. Den andre vil medføre at du muligens får en dårligere karakter enn du fortjener, fordi det er flere av klassekameratene som jukser seg til en bedre karakter.

DEBATT: Ikkje la avslaget knekka engasjementet

Jeg har snakket med mange medstudenter som er demotiverte før eksamen fordi de vet at folk kommer til å jukse, slik at det blir vanskeligere for de som ikke jukser å få den karakteren de egentlig fortjener. Enkelte av mine venner vurderer å slutte på studiet om ikke NTNU snart slutter å legge ut bremseklosser for sine pliktoppfyllende studenter.

Jeg har et håp om at NTNU endrer på systemet som gjør gjennomsnittsstudenten til en juksemaker og gjør de sterke studentene demotiverte.

Det finnes ikke bare én løsning på dette problemet, men mange. Enkelte emner kan benytte seg av muntlig eksamen for å få en mer rettferdig vurdering. For andre emner kan det være innlevering av oppgave eller rapport som er løsningen. Et annet alternativ kan være å lage en eksamen som legger inn litt forskjellige parametere fra student til student, en såkalt «juksesikker eksamen». Dette ble gjennomført i Ås med stor suksess. I de tilfellene hvor ingen av disse løsningene er gjennomførbare kan man som en siste utvei ha digital hjemmeeksamen, men uten karakter. Det vil gjøre det litt mer rettferdig for de av oss som velger å ikke jukse.

Så mitt spørsmål til NTNU, nå som dere fortsatt har mulighet til å endre på det: Vil dere endre eksamensformen eller vil dere svikte oss igjen?

DEBATT: Studentenes velvære er viktigere enn forebygging av juks

Powered by Labrador CMS