<span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">TILLEGGSLÅN:</span> Enkelte studenter skal ha mottatt mail fra Lånekassen fredag 26. februar om muligheten til å søke tilleggslån.
TILLEGGSLÅN: Enkelte studenter skal ha mottatt mail fra Lånekassen fredag 26. februar om muligheten til å søke tilleggslån.

Nå kan du søke tilleggslån hos Lånekassen

De neste dagene kan studenter søke om tilleggslån for nedgang i arbeidsinntekt under korona.

Publisert

I januar vedtok opposisjonen på Stortinget at regjeringen skulle legge frem en krisepakke så snart som mulig for studenter som har fått nedgang i inntekt grunnet korona i vårsemesteret 2021. Tirsdag 23. februar ble regjeringens forslag til krisepakke vedtatt på Stortinget.

Studenter vil kunne søke innen få dager

Fredag 26. februar informerer Lånekassen på sine nettsider om at tilleggslånet for nedgang i inntekt snart vil være tilgjengelig for alle studenter.

Studenter har rett på tilleggslånet på 26 000 kroner dersom de har hatt en nedgang i arbeidsinntekt mellom 16. juni 2020 og 15. juni 2021. Både fulltids- og deltidsstudenter har rett på lånet, og 10 400 kroner kan omgjøres til stipend med dokumentasjon.

For å ha rett på lånet må arbeidsinntekten ha vært lavere enn før nedgangen i hele eller deler av perioden fra og med 16. juni 2020 til og med 15. juni 2021.

Man kan også ha rett på lånet dersom arbeidsgiver trakk tilbake et jobbtilbud grunnet pandemien.

LES OGSÅ: Krisepakke for studentene vedtatt

Flere punkter må oppfylles for å få rett på lånet

For å ha rett på lånet, må blant annet følgende krav tilfredsstilles:

  • Du være student over 18 år som får lån og stipend fra Lånekassen våren 2021
  • Du har lån og stipend fra Lånekassen i perioden du hadde nedgang i inntekt
  • Du kan dokumentere nedgangen i inntekt og årsaken til det
  • Koronasituasjonen er årsaken til nedgangen i inntekt

Lånekassen opplyser om at alle som kan søke tilleggslånet vil få en e-post om det i løpet av de 3-4 neste dagene, og at de første e-postene sendes allerede i dag. Enkelte studenter melder allerede å ha mottatt e-posten,

Søknadsfristen for lånet er 30. juni 2021. Ifølge Lånekassen trenger man ikke å søke med en gang man får e-post om søknaden.

LES OGSÅ: Ny hjelpetelefon for studenter