KJÆRT BARN MANGE NAVN: Det var mange kreative navneforslag som ble sendt inn, men siden fyllinga legger et fundament for nybygget, ville Samfundet fremheve dette.
KJÆRT BARN MANGE NAVN: Det var mange kreative navneforslag som ble sendt inn, men siden fyllinga legger et fundament for nybygget, ville Samfundet fremheve dette.

Dette blir navnet på fyllinga i Nidelva

Etter en navnekonkurranse har Studentersamfundet bestemt seg for hva fyllinga og den nye parken skal hete.

Publisert

Navnekonkurransen ble utlyst av Samfundet i oktober 2020 for at studentene i Trondheim skulle få sette sitt preg på området. I et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune, NTNU og Velferdstinget og Samfundet, er fyllinga som skal sikre utvidelsen av Samfundet nå på plass.

Gjennom en digital åpning av parkområdet over fyllinga, avslørte samfundetleder Karen Mjør navnet som vant konkurransen.

– Fyllinga legg fundamentet for nybygg på Samfundet, og me ville ha eit namn som syner dette. Difor enda me med namnet Samfundamentet, som me tykkjer er eit godt bilete på nettopp dette, skriver Mjør i en pressemelding til Under Dusken.

Selv om juryen kom til en samstemt avgjørelse, forteller Mjør videre at å sette et offisielt navn på en park ikke er så lett gjort som de først håpet på.

– Det er ein lengre prosess me må gjennom for å få dette vedtatt som eit offentleg namn, men me er i dialog med Trondheim kommune angåande denne prosessen. Me håpar sjølvsagt at dei likar namnet like godt som oss, forklarer Mjør.

LES OGSÅ: ISFiT 2021 blir digital

<strong>ET SAMFUNDAMENT:</strong> Fyllinga i Nidelva er helt nødvendig for å realisere drømmen om et nybygg bak fengselstomta. Leder ved Studentersamfundet Karen Mjør åpnet fyllinga tidligere i januar.
ET SAMFUNDAMENT: Fyllinga i Nidelva er helt nødvendig for å realisere drømmen om et nybygg bak fengselstomta. Leder ved Studentersamfundet Karen Mjør åpnet fyllinga tidligere i januar.

Motfylling mot kvikkleire

Den planlagte utbyggingen av Samfundetbygget skjer på et underlag av kvikkleire. Motfyllinga av Nidelva har som hensikt å stabilisere underlaget til nybygget og forebygge eventuelle farer leiren kan medføre. Fyllinga går 16 til 18 meter inn i Nidelva, og over har det blitt laget en park som kommunen tar over.

Karen Mjør uttalte i fjor at utbyggingen av fyllinga vil muliggjøre nybygget til Samfundet. Når utbyggingen ble godkjent var det derfor første gang helt klart at nybygget kunne realiseres, noe som er enda tydeligere i dag, avslutter Mjør.

– Det at me i dag opnar fyllinga gjer at me er klare for å starta å byggja vårt nybygg allereie i november i år. Det er verkeleg med på å gjere dette til ein festdag.

Da byggingen av fyllinga startet i fjor, uttrykte beboere i området bekymring for at sikkerheten rundt utbyggingen ikke var god nok og kunne føre til kvikkleireskred i området. Fyllinga skal forebygge nettopp dette, men naboene fryktet heller en økt risiko for skred under selve utbyggingen.

LES OGSÅ: Lanserer vennespleising mot ensomhet

Nybygget er anslått å koste Samfundet 165 millioner kroner. Etter at NTNU i desember 2020 bestemte at Samfundet skulle få ytterligere 40 millioner kroner til nybygg, er nybygget nesten fullfinansiert. Med andre bidrag fra Velferdstinget, SIT og Trondheim kommune er 140 millioner kroner av den anslåtte kostnaden finansiert.

Dette gjør at byggestart planlagt i november 2021 med sikkerhet vil gå fram. Et av kravene fra Velferdstinget er at nybygget også skal kunne brukes av andre organisasjoner i studentfrivilligheten, for eksempel linjeforeninger.

Powered by Labrador CMS