Tegnspråkstudentene oppretter linjeforening, igjen

Endelig kan vi ønske (den gamle) nykommeren velkommen - studentene tar igjen ansvar for opprettelse av linjeforening ved Dragvoll.

Publisert

Linjeforeningen for studentene ved tegnspråkutdanning ved NTNU ble første gang registrert i Brønnøysundregisteret i 2015. Uten mangel på engasjement ved oppstart, klarte ikke studentene å videreføre driften av linjeforeningen, og foreningen «døde».

ENGASJEMENT: Annie Fjeld forsøkte å få i gang Yff igjen.
ENGASJEMENT: Annie Fjeld forsøkte å få i gang Yff igjen.

Studentene har benyttet seg av tilbud gjennom Raft (Rødbyggets akademiske forum for tegnspråklige), som er en organisasjon som drives på tvers av studentene og døvemiljøet ellers i Trondheim. Annie Fjeld, tidligere bachelorstudent ved NTNU, hadde verv i styret til Raft i tre år, men hadde i tillegg et ønske om å starte opp linjeforenings-virksomheten for studentene.

– Mitt siste år som student jobbet jeg for å få igang Yff, i tillegg til vervet i Raft, men da jeg etterhvert sto alene med jobben og engasjementet, ga jeg opp, forteller Fjeld.

Interessen blant studentene var mager i 2021, og Fjeld nevner også pandemien som en innvirkende faktor.

Nytt skoleår, nytt engasjement

Godt inn i høstsemesteret er det klart at til tross for tidligere forsøk, gjenopprettes Yff, linjeforeningen for tegnspråkstudentene.

Nestleder i det nyopprettede styret, Marie Presthus, forteller Under Dusken at motivasjonen og ønsket for den nye linjeforeningen er å tilby noe som er forbeholdt studentene, ettersom Raft er et tilbud for alle med tilknytning til det tegnspråklige miljøet.

– Vi vil også få mer kontroll over fadderuka og andre arrangementer, samt skape en trygg arena for studentene hvor de kan henvende seg, stille spørsmål og utveksle kunnskap på tvers av årgang, sier Presthus.

Yff er ikke den eneste nye linjeforeningen på Dragvoll - les om Oda her

Nytt styre under samme navn

Navnet på linjeforeningen er ikke selvforklarende for folk flest. Yff en nemlig den tegnsspråklige munnbevegelsen for «jeg vet ikke», og gjøres i kombinasjon med et tegn som kan minne om å dra seg i skjegget.

Selv om navnet er videreført fra tidligere, er det opprettet et helt nytt styre. Erfaringer og kunnskap hos styremedlemmene er ulike, og Presthus forteller at de er godt i gang med å etablere vedtekter.

– Hva som skiller den nye Yff fra den gamle har jeg ikke et godt svar på, men vi jobber for at Yff har kommet for å bli denne gangen, fastslår nestlederen for linjeforeningen

NESTLEDER: Marie Presthus forteller at de vil skape en trygg arena for studenter
NESTLEDER: Marie Presthus forteller at de vil skape en trygg arena for studenter

Selv om det nå opprettes en egen forening for studentene uavhengig av Raft, er det fremdeles et klart ønske om videre dialog og samarbeid.

– Vi ønsker å samarbeide med Raft om mulige arrangementer, men håper i tillegg på å bli mer selvstendige når ting etterhvert faller mer på plass, sier Presthus.

Videre forteller hun også at det nye styret ser fordeler med å være i kontakt med andre linjeforeninger for erfaringsutveksling og -overføring, utover samarbeidet med Raft. Dragvoll har i dag flere suksesshistorier hos relativt unge studentforeninger, og det er ikke uvanlig at det er gode samarbeid på kryss av foreningene.

– Vi ser opp til linjeforeninger som Erudio som har fått til mye, og vi håper selvsagt at vi kan nå like langt en gang i fremtiden. Vi ønsker gjerne å samarbeide med andre linjeforeninger, og gjerne foreningene Erudio, Paideia, Salt og Babel da disse er noenlunde relaterbare for oss, forteller Presthus.

Les om det ville dating-markedet blant linjeforeningene som Yff nå blir kastet ut i her

Powered by Labrador CMS