Oda – en nykommer blant linjeforeningene ved NTNU

Masterstudenter har tatt ansvar for opprettelsen av en helt ny linjeforening ved Dragvoll.

Publisert Sist oppdatert

Høsten 2021 startet første kull ved NTNUs nye masterprogram organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid (ODAA). Et drøyt år etter oppstart har studentene ved masterprogrammet selv tatt ansvar for å opprette en helt ny linjeforening ved navn Oda.

POSITIVE: Både nestleder og leder av den nye linjeforeningen Oda ser frem til å samarbeide med andre linjeforeninger.
POSITIVE: Både nestleder og leder av den nye linjeforeningen Oda ser frem til å samarbeide med andre linjeforeninger.

Leder av linjeforeningen Hilda Lyngås startet selv ved NTNU i 2021 etter flere år ved andre universiteter. Som ny masterstudent var Lyngås skuffet over manglende opplegg, blant annet i fadderuken.

– Jeg forsto raskt at det er studentfrivilligheten som organiserer og legger til rette for studentene og de sosiale aktivitetene, som fadderopplegg, sier Lyngås.

LES OGSÅ: Studenttinget vil halvere antall alderspoeng

Tar saken i egne hender

Motivasjonen for å stifte linjeforeningen kommer fra et ønske om å være en del av fellesskapet som allerede er godt etablert ved studentmiljøet i Trondheim.

Før linjeforeningen Oda ble en realitet, støttet masterstudentene seg på mye godvilje fra andre linjeforeninger som Levithan og Socius Extremus. Lyngås trekker særlig frem Levithan og Sit som viktige støttespillere og veiledere i oppstartsprosessen.

– Aldri har jeg opplevd så stor støtte og applaus for å skape noe. Det gjør at jeg forstår nytteverdien dette har for de nåværende samt kommende ODAA-studentene, bemerker Lyngås.

Idéen om å etablere en linjeforening ble sådd tidlig etter oppstarten i 2021, men for de første studentene ble det mest fokus på å bidra med å etablere en god, faglig standard og struktur knyttet til oppbyggingen av studiet.

– Motivasjonen for å opprette en linjeforening ble enda større i år da et nytt kull begynte. Det ga resultater, sier Lyngås.

Hun legger til at det nye kullet viste seg å være et friskt pust for det sosiale engasjementet blant studentene ved masterprogrammet.

LES OGSÅ: NTNU vil bedre eksisterende avslapningstilbud på Dragvoll

Struktur og ansvarsfordeling er på plass

Odas organisasjonsstruktur består av leder, nestleder, økonomi-, PR- og arrangementskomité. ODAA-student Ingvild Johnsen startet i høst, og er en av de frivillige som jobber i arrangementkomitéen.

INKLUDERING: Ingvild Johnsen vil bidra til at alle kan finne seg til rette hos Oda.
INKLUDERING: Ingvild Johnsen vil bidra til at alle kan finne seg til rette hos Oda.

– Vår ambisjon er å skape et godt og trygt sosialt miljø som er inkluderende og gir alle studentene ved studieretningen muligheten til å finne sin plass, sier Johnsen.

Masterprogrammet er et tverrfalig løp. Her kan studenter med ulik bakgrunn – som for eksempel økonomi og statsvitenskap – søke, og Johnsen forteller at de ønsker å skape et fellesskap og en tilhørighet til studentene uavhengig av hvilken faglig bakgrunn de har.

Selv om de ønsker å skape en egen arena for studentene ved masterprogrammet, utelukker de ikke å samarbeide videre med andre linjeforeninger.

– Vi vil arrangere ulike temafester, julebord, hytteturer og felles ball med andre linjeforeninger knyttet til masterprogrammene ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, forteller Johnsen.

I GANG: Styret er allerede godt etablert, og gjennomfører jevnlige møter.
I GANG: Styret er allerede godt etablert, og gjennomfører jevnlige møter.

Videre forteller hun om en ambisjon om å arrangere bedriftspresentasjoner, og å legge til rette for at studentene skal kunne bygge nettverk og bli inspirert.

Allerede har linjeforeningen kommet godt i gang med planlegging og gjennomføring av arrangementer. Lyngås er stolt over hva de har fått til, og er svært positiv til veien videre.

– De frivillige jeg har med på laget, har virkelig stått på og organisert, administrert og jobbet for å oppnå dette, og de fortjener en stor applaus, avslutter Lyngås.

KOMMENTAR: Vi må tørre å bråke mer om vi vil bli hørt

Powered by Labrador CMS