Debatt

Slaget om Dragvoll

Gjenbruk av bygg hører sammen med bærekraftig utvikling. NTNU skulle hatt en plan for etterbruk av Dragvoll for lenge siden.

Publisert Sist oppdatert

Campusprosjektet skal betydelig ned. Kunnskapsdepartementet har bedt Statsbygg om å vurdere et null-alternativ som innebærer oppgradering av Dragvoll. Når NTNU allerede sliter med plassmangel er det pussig at man ikke har lyst til å ta vare på og ta i bruk egen bygningsmasse.

Rehabilitering av eksisterende bygg er mer miljøvennlig enn å rive og bygge nytt. Det kommer frem av rapporten Grønt er ikke bare en farge: bærekraftige bygninger eksisterer allerede fra SINTEF. Den viser at gjenbruk og etterbruk av bygg hører sammen med bærekraftig utvikling.

LES OGSÅ: En minister som ikke kan kunsten å tenke langsiktig

Når nettopp bærekraftig utvikling er et av satsningsområdene til NTNU er det en tankevekker at fremtiden til Dragvoll ikke har blitt med i diskusjonen før nå. Bygget har ikke stått i 50 år engang. Bruken av betong har enda ikke gjort opp for seg med tanke på klimagassutslipp. Derfor synes jeg det er positivt at Dragvoll nå revurderes i campusprosjektet. Samtidig er det kritikkverdig at campusprosjektet til nå ikke har hatt en plan for etterbruk. Å la en så stor bygning stå tom når NTNU sliter med plassmangel er derfor pussig.

At NTNU sliter med plassmangel på områdene rundt Gløshaugen er ikke noe nytt. I et leserinnlegg til Under Dusken uttrykte Vegard Gjeldvik Jervell at: «Det finnes plass, men ikke på den campusen NTNU prøver å presse alle inn på.» Plassmangel på Gløshaugen gjør det enda mer aktuelt med fortsatt bruk av Dragvoll. Det vil være begrensede muligheter for å utvide når man først har bygd. Pandemien har også vist oss at en spredt studentmasse kan være nyttig. Det har gjort det mulig for NTNU å holde campus åpen for flere.

LES OGSÅ: Etterlyser studentengasjement

Alle som går på Dragvoll har hørt de samme negative tingene om campusen vår. Det er langt unna sentrum, det lekker fra taket og inneklimaet reflekterer uteklimaet. NTNU rektor Anne Borg uttalte nylig at det ikke er billig å sette i stand Dragvoll, og at hun ikke vil godta at noen blir igjen. Jeg synes det er synd at ledelsen har denne holdningen. Det ligger mye ubrukt potensiale i Dragvoll som kunne ha løftet trivselen og studielivet. For eksempel kunne man endret åpningstiden i kantina fra 14 til 19, hatt flere arrangementer og flere lesesalsplasser.

Fortsatt bruk av Dragvoll er med andre ord bærekraftig. Hvis NTNU virkelig skal gjennomføre en slik storslått sammenslåing, og samtidig satse på bærekraftig forskning og utvikling, hvorfor bygge nytt? Bærekraft, pandemi og plassmangel er alle tydelige argument for å fortsatt ta i bruk Dragvoll. La oss slå et slag for Dragvoll og et levende studentliv!

Skriv til oss:

Ønsker du å ytre deg i Under Dusken?

Send ditt innlegg til [email protected]

Retningslinjer for debattinnlegg finner du her.

Powered by Labrador CMS