<b>Informerer: </b>Flere plakater har blitt hengt opp, med informasjon både på norsk og engelsk.
Informerer: Flere plakater har blitt hengt opp, med informasjon både på norsk og engelsk.

Smittevernhøst på campus – dette må du forberede deg på

NTNU har iverksatt flere tiltak for å forebygge smitte denne høsten. Nå blir studentene møtt med gulvmarkering og vektere på campus.

Publisert Sist oppdatert

– De største tiltakene NTNU har gjort for å forebygge smitte denne høsten er at man ikke skal sitte nærmere enn én meter. Dette har ført til at auditoriene bare kan ta halvparten, om ikke færre, av romkapasiteten, sier kommunikasjonssjef Siv Anniken Røv på NTNU.

<b>Antallsbegrensning:</b> Kantinene til Sit har fått begrensinger på hvor mange personen som kan oppholde seg i kantinene samtidig.
Antallsbegrensning: Kantinene til Sit har fått begrensinger på hvor mange personen som kan oppholde seg i kantinene samtidig.

Hun forklarer videre at andre tiltak vil være markeringer på gulvet for hvor man skal gå ut og inn av bygget for å ikke passere hverandre for nærme. Studenter får heller ikke lov å oppholde seg unødvendig på Stripa, og må booke lesesalsplass på forhånd.

Les også: NTNU vil gi et fysisk tilbud til alle studenter.

– I august og september vil det også være vektere på campus som skal veilede folk, legger Røv til.

På universitetets nettsider kan man lese at det kun er mulig å bevege seg på fellesarealene på campus for å komme seg til og fra undervisning. Studenter kan heller ikke bruke fellesområder til sosiale arrangementer eller sammenkomster i august og september.

Ber studentene være bevisste

Andre tiltak som studentene må forholde seg til når de er på campus, er skilting og oppmerking på gulv der det kan danne seg kø, for eksempel ved innganger, trapper og heiser. Det er også plassert ut flere stasjoner for hånddesinfeksjon. I tillegg vil flere områder være avstengt for studenter. Dette er i hovedsak sosiale soner.

Les også: Usikker høst for bruk av lokaler på campus.

– Det viktigste studentene kan gjøre er å være bevisste på å holde én meters avstand. Om man glemmer dette er sjansen stor for at smitten kan spre seg, og i verste fall at campus og byen må stenge helt ned igjen som i mars. Studentene må også fortsette å ha gode vaner for å forhindre smitte, som for eksempel å ikke komme hvis man er syk, forteller Røv.

Undervisningsrom vaskes hver gang de brukes

<b>Rene hender:</b> Stasjoner med hånddesinfeksjon er også på plass.
Rene hender: Stasjoner med hånddesinfeksjon er også på plass.

Andre oppgaver studentene er pålagt denne høsten er at de selv må rengjøre berøringsflater og annet fellesutstyr både før og etter bruk. Alle må også vaske hendene før og etter at man har brukt et rom på campus.

– I de auditoriene som tar over 80 studenter skal campusservice komme å vaske bordene mellom hver gang, mens i de rommene som tar under 80 personer må studentene selv vaske etter seg. Alle undervisningsrommene vil ha kluter studentene skal ta i bruk for å vaske bord de har benyttet, forklarer Røv.

Alle studenter blir også bedt om å registrere seg for å ha en oversikt ved eventuell smittesporing. Fram til oppmeldingsfrist i emner 15. september har ikke NTNU full oversikt over hvem som er til stede. Derfor skal forelesere oppfordre studentene til å manuelt registrere seg med navn og mobilnummer, men denne registreringen er frivillig.