Lover milliardstøtte til nytt NTNU-campus

I dag bekreftes det 11,6 milliarder kroner til nytt NTNU-campus ved Gløshaugen. Nybygget forventes å stå ferdig i 2028.

Publisert Sist oppdatert

Det er forsknings- og utdanningsminister Henrik Asheim fra Høyre som nå er i Trondheim i anledning åpning av studentsenteret på Gløshaugen. 11,6 milliarder kroner loves for campusutbyggingen, som har som mål om å samle alle NTNUs campus i Trondheim sentrum.

Rektor Anne Borg er ifølge Nidaros fornøyd med den økonomiske støtten.

— Dette er godt nytt for hele NTNU. Nå har vi et veldig klart mål. Vi vet at dette blir en realitet, det er ikke noe usikkerhet.

Borg kan også dele at målet er at utbyggingen skal være ferdig til 2028.

— Forprosjektfasen går nå ut 2023. Da vil det nok ligge noen midler på bordet ved statsbudsjettet i 2024, sier Borg.

LES OGSÅ: Politiet ble kontaktet to ganger i løpet av kvelden i forbindelse med et linjeforeningsarrangement

Asheim forteller til Nidaros at milliardstøtten er en engangssum.

— Vi unngår en trinnvis prosess. Nå ser vi at beslutningen tas, man har en forutsigbarhet i prosjektet, og jeg er sikker på at NTNU og Statsbygg finner en god løsning innenfor det, sier Asheim.

Lederen av studenttinget Åste Solheim Hagerup forteller til Under Dusken at det er svært positivt at milliardbevilgningen kommer som en hel pakke framfor en trinnvis bevilgning.

— Det skaper rom for en god prosess når det kommer til planleggingen av det nye campuset som en helhet.

På spørsmål om hva studenttinget ønsker for det nye campuset ved Gløshaugen, vektlegger lederen at det bør representere ett samlet campus.

— Samlet vil nybygget og de allerede eksisterende campusene gjøre det mer tilrettelagt for å arbeide tverrfaglig. For studenttinget er det også viktig at det nye campuset kan brukes hele døgnet, og at nybygget sikrer at både det sosiale og det faglige ved studentlivet blir prioritert.

<b>URBANT CAMPUS:</b> Leder for Studenttinget Åste Solheim Hagerup mener at milliardbevilgningen også er en viktig investering i Trondheim som by.
URBANT CAMPUS: Leder for Studenttinget Åste Solheim Hagerup mener at milliardbevilgningen også er en viktig investering i Trondheim som by.

Studenttinget har også ønsker om hvordan det nye campuset bør skille seg fra de allerede eksisterende campusene.

— Vi ønsker å få et større fokus på heldøgnstudenten. Det nye campuset bør være tilrettelagt for at studentene kan tilbringe hele dagen der, ikke bare mellom klokken åtte og fire. Det skal være et sted hvor man som student kan få seg en god frokost, men også et sted hvor man kan jobbe med studier utover kveldene dersom man ønsker det.

LES OGSÅ: To BI-studenter har fått påvist koronasmitte

Hva vil et nytt campus bety for studentene i Trondheim?

— Med bevilgningen til nytt campus blir viktigheten av et godt læringsmiljø bekreftet. Det vil skape større rom for tverrfaglig arbeid og en tilknytning til et samlet NTNU. Men det er også viktig at dagens studenter som ikke får oppleve det nye campuset likevel opplever å bli ivaretatt og ikke bare satt på en stor byggeplass mens ombyggingen foregår.

Lederen for Studenttinget legger også til at det ikke bør prioriteres nye studentboliger på selve campusområdet.

— Det blir fort trangt inne på campusområdet dersom studentene også skal bo der, så vi ønsker derfor heller å se en satsing på studentboliger i nærheten av NTNU.

LES OGSÅ: Hvorfor er vi så interessert i å jevne ut kjønnsforskjellene i høyere utdanning?

Hagerup poengterer at milliardbevilgningen også er en viktig investering i Trondheim som by.

— Studenttinget har et ønske om et urbant campus som passer godt inn i bybildet. Det er viktig at trønderne for øvrig også føler en tilhørighet og eierskap til det nye campuset, ikke bare NTNU. Bevilgningen viser at det nye campuset er en investering for studentene og for samfunnet, og at utdanning er en prioritet i Norge.

Powered by Labrador CMS