LEDER:

Frivilligheten må være åpen for alle – også de som får ekstrastipend

Publisert Sist oppdatert

Koronakrise, økonomisk resesjon og nytt semester får mange til å rette oppmerksomheten mot de tåkete årene etter endt utdanning. Uansett hva man studerer ønsker man et godt utgangspunkt i arbeidslivet.

I denne utgaven av Under Dusken kan du lese om studenter som gjennom internships får erfaring som er direkte relevant for studiene og det videre arbeidslivet. Saken viser at dette kan være en nyttig erfaring, der det ofte er svært mange om beinet. Engasjement i frivillige verv nevnes som en fordel i utvelgesesprosessen.

LES OGSÅ: På tide å hoppe av koronavirusets raserikarusell

Samtidig sier Lånekassens retningslinjer at studenter som mottar ekstrastipend på grunn av nedsatt funksjonsevne ikke kan inneha frivillige verv. Intuitivt høres dette rimelig ut. Ekstrastipendet er jo der for de som grunnet ulike helseårsaker må bruke såpass mye ekstra tid på studiet at de ikke har tid til å jobbe ved siden av. Da har de vel heller ikke tid til frivillige verv?

Denne tankegangen innebærer imidlertid et syn på frivillige verv som bare et fritidssyssel. For studenter kan det tvert imot være sentralt i en avrundet utdannelse. Studenter får opplæring i arbeidsoppgaver de ellers ville trengt årelang utdannelse for. I tillegg åpner det dører for jobber og internships som gir ytterligere relevant arbeidserfaring. For samfunnet kan dette være et billig supplement til statlig finansierte studier – en slags to til prisen av én i utdanningssammenheng.

LES OGSÅ: Nå kan du bestille selvkjørende buss på Øya

Resultatet er at flere studenter som kvalifiserer til ekstrastipend blir stilt overfor valget mellom å gi avkall på frivillige verv eller ekstrastipendet. Dersom de velger det siste trenger ikke det å være fordi de opplever at de har et stort overskudd, som de kunne brukt på betalt arbeid. Det kan like godt henge sammen med frivillighetens natur: Det er mindre forpliktende enn betalt arbeid og man velger selv hvor mye innsats man til enhver tid kan legge i vervet.

Noen studenter er villige til å bruke langt flere timer enn forventet på utdanningen sin, både gjennom vanlige studier og frivillig arbeid. Da bør Lånekassen belønne dedikasjonen deres – ikke behandle dem som om de er tatt i å prøve å lure til seg et ekstrastipend de ikke trenger.

LES OGSÅ: Politiet på Tiktok: fordummende og lite tillitsfremmende