Kritisk til eksamen med 800 andre: Alle jeg har snakket med har vist sterk motstand, forteller Frøydis Indergård.
Kritisk til eksamen med 800 andre: Alle jeg har snakket med har vist sterk motstand, forteller Frøydis Indergård.

Student kritisk til fysisk eksamen i emne med over 800 studenter

NTNU presiserer at eksamen vil bli gjennomført på en sikker og god måte.

Publisert Sist oppdatert

Smitten i samfunnet øker og NTNU oppfordrer derfor til digital eksamen denne høsten. Hjemmeeksamen vil imidlertid bare være hovednormen, da fagmiljøer kan søke om fysisk eksamen i emner der dette anses som nødvendig av faglige årsaker. Et av fagene der det vil avholdes fysisk eksamen denne høsten er TMA4240, et statistikkemne med over 800 studenter.

Frøydis Indergård er andreårsstudent ved masteren for tekniske geofag og skal avlegge eksamen i TMA4240. Hun er kritisk til at eksamensformen ikke er endret, til tross for NTNUs oppfordring.

Alle jeg har snakket med om dette har vist sterk motstand. I et anonymt i forum på Blackboard argumenteres det også sterkt mot denne avgjørelsen.

Indergård lurer på hvorvidt emneansvarlig engang har vurdert eller forsøkt å planlegge for en eventuell hjemmeeksamen.

– Det har fra starten av vært sagt at de ikke har noen plan B dersom ordinær eksamen ikke kan holdes.

LES OGSÅ: Universitetet må sette liv og helse først

Risiko for å ta med smitte hjem til jul

Eksamen i emnet avholdes allerede den 26. november og for mange vil det det være semesterets første eksamen. Indregård frykter at dersom eksamensformen ikke endres, så vil mange stå i fare for eventuell sykdom eller karantene ved senere eksamener.

Hun tror også at mange studenter vil møte opp på eksamen til tross for eventuelle sykdomstegn. I en undersøkelse gjennomført av NITO, en fagorganisasjon for ingeniører og teknologer, blant ingeniørstudenter innrømmet over halvparten at de hadde møtt opp på eksamensdagen dersom de hadde hatt symptomer.

Indergård mener dette tyder på at «vurdering av god faglig kvalitet» er blitt prioritert over smittevern og risikoen for potensielt alvorlig sykdom.

– Rundt 800 studenter vil utsette seg for smitte, som videre vil ramme minst 800 familier i jula, frykter hun.

LES OGSÅ: Fare for at Studenthagen legges ned

Fagansvarlig tar ikke ansvar for smittevern

Selv om NTNUs ledelse ønsker at flest mulig eksamener gjennomføres digitalt, så er det opp til fagmiljøene å avgjøre hvorvidt dette er faglig forsvarlig. Emneansvarlig Håkon Tjelmeland er imidlertid tydelig på at det til syvende og sist er NTNU som har det overordnede ansvaret for eksamensgjennomføringen.

– Det er ikke vi som har siste ord om eksamensform og det er ikke jeg som har eller kan ta ansvar for smittevern på eksamensdagen, presiserer han til Under Dusken.

Tjelmeland mener det er vanskelig for ham å avgjøre hvorvidt fysisk eksamen vil være smittevernmessig forsvarlig og sier han må stole på at vurderingen som er blitt tatt er god.

– Vi har fått beskjed om at det går an å holde ordinær skriftlig eksamen og har derfor lagt vekt på å lage en god eksamen innenfor disse rammene. Det har vært viktig for oss å fokusere på dette først, sier han.

I følge Tjelmeland stemmer det ikke at institutteter uforberedt dersom det skulle vise seg at fysisk eksamen likevel ikke lar seg gjennomføre.

– Vi har gjort våre tanker, men vi har ikke noe presist svar å gi studentene på hvordan dette eventuelt vil gjennomføres.

Tjelmeland poengterer også at det fortsatt vil være tid til å legge om til hjemmeeksamen dersom dette skulle bli nødvendig.

LES OGSÅ: Fusk på eksamen skjøt i været under hjemmeeksamen

Det vil bli nye muligheter til å avlegge eksamen

Fagmiljøene har frist til 1. november til å melde fra om hvilke emner som endrer form til hjemmeeksamen og hvilke som fortsatt vil ha fysisk oppmøte. Prorektor Marit Reitan vil derfor ikke kommentere enkeltfag enda. Hun poengtere imidlertid at det er NTNU som har ansvaret for at eksamen skjer under trygge forhold.

– Samtidig har hver enkelt et personlig ansvar for å overholde smittevernreglene, presiserer hun.

Reitan synes det er svært bekymringsfullt at studenter planlegger å stille på eksamen selv om de er syke, noe NITOs undersøkelse tyder på. Hun forteller at det viktigste grepene NTNU tar for å forhindre dette er å gjøre flest mulig eksamener om til hjemmeeksamen og oppfordre sterkt til å ikke stille på eksamen dersom man er syk.

– Utover det kan vi ikke hindre at studenter med symptomer stiller, sier hun.

Dersom skoleeksamen blir avlyst som følge av nedstenging av eksamenslokalet vil det arrangeres ny eksamen i løpet av den første uken i januar.

De som er syke eller i karantene på eksamensdagen må trolig vente en del lengre for å få avlagt eksamen. Ordinært har såkalte kontinuasjonseksamener blitt avholdt i juni og august, men på innsida skriver Reitan at NTNU nå ser på hvorvidt det er praktisk mulig å arrangere de utsatte eksamenene tidligere enn dette.

LES OGSÅ: Å slette Facebook-kontoen løser ingen samfunnsproblem

To meters avstand: fysisk eksamen i 2020 vil være annerledes enn tidligere år.
To meters avstand: fysisk eksamen i 2020 vil være annerledes enn tidligere år.

Trygt å avlegge eksamen

Reitan presiserer at NTNU føler seg trygge på at eksamen vil være rigget på en sikker og god måte når det gjelder smittevern. Planleggingen er blitt gjort i samarbeid med smittevernkontorene og i dialog med FHI. Inne i eksamenslokalene vil det være en tometersregel i stedet for enmetersregel som vil være gjeldende.

– Det betyr at hvis en student i samme eksamenslokale som deg får påvist smitte, regnes du ikke som nærkontakt og vil normalt ikke bli plassert i karantene, poengtere Reitan.

Når det gjelder transport til og fra eksamen, så er NTNU fortsatt i dialog med kommuneoverlegen, kommunen og AtB om hvordan dette best kan tilrettelegges.

LES OGSÅ: Ikke sy penger inn i madrassen

Powered by Labrador CMS