<strong>UNIK SITUASJON: </strong>Mia Elisenberg leder beboerutvalget i et 110-mannskollektiv. Her er hun avbildet sammen med Thales De Jonge, som også er med i beboerutvalget.
UNIK SITUASJON: Mia Elisenberg leder beboerutvalget i et 110-mannskollektiv. Her er hun avbildet sammen med Thales De Jonge, som også er med i beboerutvalget.

Opplever samskipnadens koronakommunikasjon som vanskelig i «verdens største studentkollektiv»

Å bo i et kollektiv med 110 andre kommer med en del unike utfordringer.

Publisert Sist oppdatert

Smittetallene øker, og i FHIs anbefalinger er det to råd som går igjen: hold avstand og ha færrest mulig nærkontakter. Dette er ikke alltid like lett å overholde i Sits studentbyer, som har mange større studentkollektiv med felles kjøkken, bad og andre fellesarealer. Det største studentkollektivet er Teknobyen studentby, som da det åpnet i 2011 ble omtalt som verdens største studentkollektiv. Her deler rundt 110 beboere på et 150 kvadratmeter stort kjøkken og en 220 kvadratmeter stor stue. Alle hyblene har imidlertid egne bad.

LES OGSÅ: Regjeringens oppfordring til studentene skaper reaksjoner:- Beskjeden burde kommet tidligere

Vanskelig informasjonsflyt fra Sit

Mia Elisenberg er leder av beboerutvalget i Teknobyen studentby. Hun forteller at mange beboere har følt at situasjonen tidvis har vært både vanskelig og usikker under pandemien. Flere har opplevd informasjonsflyten fra Sit som krevende.

– Tidvis har vi opplevd at Sit vet mer enn oss, selv om det ikke nødvendigvis har vært sånn. Sit kan jo ikke gi mer informasjon enn de faktisk har, sier hun.

Samtidig har hun stor forståelse for at koronasituasjonen har vært krevende også for Sit, da det er en generell mangel på informasjon og ting endres hele tiden.

<strong>Hjem for rundt 110 studenter</strong>: Dette er inngangen til det som omtales som "verdens største studentkollektiv".
Hjem for rundt 110 studenter: Dette er inngangen til det som omtales som "verdens største studentkollektiv".

Elisenberg forteller at Sit har videreformidlet informasjon fra FHI og smittevernkontoret. De har også jevnlig minnet om behovet for å ha få besøkende. Men dersom beboerne har hatt spørsmål om karantene eller smittevern har de blitt bedt om å ta kontakt med smittevernkontoret direkte.

Dette kan ha hevet terskelen for å få informasjon eller stille spørsmål, mener Elisenberg.

– Jeg tror flere har følt på at det kan være litt skummelt å ringe smittevernkontoret, utdyper hun.

LES OGSÅ: Sit stenger ned store deler av kafévirksomheten

Ekstra krevende da beboer ble smittet

I november fikk en av beboerne påvist koronasmitte. Vedkommende ble sendt til isolasjonshotell og ingen av de andre beboerne ble smittet i etterkant. Situasjonen skapte likevel stor usikkerhet.

Elisenberg forteller at Sit handlet raskt da smitten ble kjent, og at det blant annet ble gjennomført ekstra smittevask.

– I forkant var det imidlertid lite informasjon om hva som var gjeldende rutiner ved karantene eller ved et eventuelt smitteutbrudd. Det var generelt mye uvisshet.

Da smitten var et faktum satt mange beboere med spørsmål om hvordan de burde forholde seg til situasjonen og hva som ville skje ved ulike scenarioer.

– Igjen ble vi bedt om stille alle slike spørsmål direkte til smittevernkontoret, forteller Elisenberg.

LES OGSÅ: Kommuneoverlegens råd til store studentkollektiver

Trangt om plassen på kjøkkenet

Å bo i kollektiv med 110 andre kommer med en del unike utfordringer, noe som er ekstra tydelig under en pandemi. Elisenberg forteller at flere av de generelle smittevernrådene fra FHI som Sit forholder seg til oppleves som lite tilpasset den unike bosituasjonen ved Teknobyen.

Av smittevernhensyn er beboerne delt inn i ulike kjøkkengrupper og blir bedt om å kun bruke kjøkkenfasilitetene tilknyttet én tildelt kjøkkenstasjon.

– Dette en god tanke, men det fungerer ikke godt i praksis når det kun er åtte kjøkkenstasjoner, mener Elisenberg.

Hun forteller at det fort kan bli kø når flere i samme sone skal lage mat, samtidig som det gjerne vil være ledig plass ved andre kjøkkenstasjoner.

Det daglige renholdet av kjøkkenet er det beboerne selv som står for, og Elisenberg forteller at folk er flinke til å holde det rent.

– Renholdspolicyen på kjøkkenet har alltid vært streng i denne studentbyen. Ting har ikke endret seg der, sier hun.

Elisenberg presiserer at beboerne generelt viser hensyn til hverandre og at det er lav terskel for å si ifra dersom det er noe man reagerer på.

LES OGSÅ: Fem på gata og to i treet om konspirasjonsteorier

Sit tilstreber å gi best mulig informasjon

<strong>Opptatt av god informasjon: </strong>Sit gjør sitt best for å gi best mulig informasjon, forteller Sits Eva Hundvik.
Opptatt av god informasjon: Sit gjør sitt best for å gi best mulig informasjon, forteller Sits Eva Hundvik.

Eva Hundvik er leder for bomiljø og renhold ved Sit. Hun forteller at Sit alltid tilstreber å gi best mulig informasjon, og at det er beklagelig at noen beboere har opplevd kommunikasjonen med Sit som vanskelig.

– Ting har vært uforutsigbare for alle, og råd og anbefalinger har blitt gitt med kort varsel. Vi har forsøkt å gi informasjon videre så fort som mulig. Vi tar selvfølgelig til oss at ikke alle føler det slik, og skal hele tiden tilstrebe å bli bedre, sier Hundvik.

Hun forteller at alle studenter som bor hos Sit har fått informasjon med henvisning til FHI og generelle anbefalinger. I tillegg er det utarbeidet egen informasjon i samråd med kommunen som er spesielt tilpasset beboerne på Teknobyen.

Teknobyens beboerutvalg fungerer som et bindeledd mellom studentene og Sit. De har en egen bomiljøkontakt i Sit som de har jevnlige møter med og som de kan kontakte ved behov.

Ifølge Hundvik er det smittevernkontoret som har ønsket at spørsmål om karantene og smitte går via dem.

– Dette skyldes at regler og anbefalinger endres, at forskjellige tilfeller behandles individuelt og at vi vil forsikre oss om at ingen får feilopplysninger, forklarer Hundvik.

Hun legger til at tilbakemeldingene til Sits nylige tilfredshetsundersøkelse viser at studentene er godt fornøyde med hvordan Sit har håndtert pandemien, noe Sit er glade for.

LES OGSÅ: Dette må du vite om regjeringens nye tiltak

Ekstra strenge vaskerutiner

Under pandemien har Sit økt renholdet ved alle sine studentboliger.

– Vask av fellesarelaer, trappeoppganger, heiser og vaskerier utføres langt oftere enn tidligere år. I tillegg er det sikret god tilgang til håndsprit i alle fellesarealer, sier Hundvik.

Grunnet Teknobyens spesielle boform har Sit i i tillegg innført ekstra vaskerutiner sammenlignet med andre studentbyer. Sit gjennomfører derfor vask av kjøkken og fellesarealer rundt tre ganger i uka, og er i tillegg innom hver dag for å desinfisere heiser, gelender og dørhåndtak.

Hundvik forteller at beboerne har ansvar for det daglige renholdet på kjøkkenet og at Sit har inntrykk av at dette fungerer godt. Gitt den nåværende situasjon er det imidlertid viktig at studentene holder seg til sine tildelte kjøkkenstasjon, presiserer hun.

– Vi oppfordrer ellers til at man rydder etter seg og har godt renhold mellom hver student som bruker stasjonene. De får utdelt både kjøkkenpapir, overflatedesinfeksjon og antibac av Sit, så forholdene skal ligge til rette for godt renhold, sier Hundvik.

LES OGSÅ: NTNU gir 40 millioner ekstra til nybygg

Positivt overrasket over at ikke flere er blitt smittet

Sit har ingen oversikt over hvor mange studenter i deres studentbyer som har fått påvist smitte eller som er eller har vært i karantene.

– Vi kan ikke kreve å vite om om studenter er smittet eller i karantene, men oppfordrer alle til å si ifra, sier Hundvik.

Selv om hun ikke har noe konkret tall på hvor mange som ble smittet forrige semester, så er hun positivt overrasket over det tilsynelatende lave antallet.

– Jeg var mer bekymret for hvordan dette skulle gå i mars enn det jeg er nå, forteller Hundvik.

Hun roser studentene for måten de har håndtert pandemien på, og sier studentene har vært kjempeflinke til å følge rådene og anbefalingene som gis

I tiden framover oppfordrer Hundvik studentene til å fortsette å følge de nasjonale retningslinjene og begrense antallet nærkontakter. Samtidig er hun klar over at situasjonen er krevende for mange, spesielt de som er nye i byen.

– Jeg vil derfor også oppfordre til å strekke ut en hånd til de som kanskje er ensomme, eller ta en ekstra telefon til de som sliter, avslutter hun.

LES OGSÅ: Studenttradisjoner i nedstengingens tid