SAMLET STUDENTHUS? Det Akademiske Kvarteret i Bergen består i dag av
fem ulike DORGer.
SAMLET STUDENTHUS? Det Akademiske Kvarteret i Bergen består i dag av fem ulike DORGer.

Inspirert av Samfundet i Trondheim:

Vil skape et samlet studenthus i Bergen

Helt siden Studentersamfundet åpnet sine dører i 1929 har det vært det viktigste møtestedet for studentene i Trondheim. Nå kan studentene i Bergen få et lignende opplegg.

Publisert Sist oppdatert

Det Akademiske Kvarter, også kalt Kvarteret, er studentenes kulturhus i Bergen og er kun en tre minutters gange fra Universitetet i Bergen. Kvarteret tilbyr en struktur for studentkulturen som på mange måter tilsvarer det til Samfundet i Trondheim. Her organiseres blant annet flere konserter, debatter og quizer hver uke.

Per i dag er det Kvarteret sin egen organisasjon som står for drift av bygget og servering. Det er fem ulike driftsorganisasjoner, såkalte «DORGer», som har ansvar for å lage arrangement. Disse er Aktive Studenters Forening, Bergen Filmklubb, Bergen Realistforening, Studentersamfunnet i Bergen og Studentteateret Immaturus. Det er alle selvstendige aktører som står bak de ulike arrangementene, og det er ingen felles organisasjonsstyre.

Denne modellen har studentenes kulturhus hatt siden det åpnet i 1995. Nå ønsker Kvarteret å endre dette.

LES OGSÅ: Studentene i de røde draktene løfter på sløret

<b>NYANSERT: </b>Daglig leder på Det Akademiske
Kvarter, Ane Sandvik Arnestad, ser både
problemstillinger og muligheter.<b><br> </b>
NYANSERT: Daglig leder på Det Akademiske Kvarter, Ane Sandvik Arnestad, ser både problemstillinger og muligheter.

Forslag fra utvalget

På en generalforsamling i høsten 2019 ble det vedtatt å sette ned et utvalg som skulle kartlegge og evaluere driften ved Det Akademiske Kvarter og identifisere utfordringer og vurdere løsninger for disse, forteller daglig leder av Det Akademiske Kvarter, Ane Arnestad.

Den 22. oktober la utvalget fram sin rapport. Her var det stort fokus på samarbeidet Kvarteret har med andre organisasjoner. Et av forslagene i rapporten er å samle Det Akademiske Kvarter med de fem DORGene. En slik fusjon kan føre til at Kvarteret vil ligne mer på modellen til Samfundet i Trondheim.

– Det har ikke blitt vedtatt at det skal skje en sammenslåing, presiserer Arnestad.

Forslaget fra utvalget er ennå i en tidlig fase. Det er fortsatt stor usikkerhet rundt hvordan en slik sammenslåing vil være i praksis.

– Det er ikke bestemt hvordan en potensiell sammenslåing vil foregå ennå, forteller Arnestad.

Dersom det blir en sammenslåing, vil hver enkelt DORG få muligheten til å inngå i fusjonen. Dersom de ikke ønsker å delta, vil dagens ordning bestå.

Byens studenter kan også delta i beslutningsprosessen. På Kvarteret sin generalforsamling har alle studentene i Bergen som har betalt semesteravgift til studentsamskipnaden på Vestlandet stemmerett, i tillegg til alle som er frivillige i organisasjonene, forklarer Arnestad.

I tillegg har driftsorganisasjonene vært involvert mens Kvarterutvalget har skrevet rapporten.

LES OGSÅ OM RADIOAMATØRENE I ARK

<b>HAR TROEN:</b> Leder av Studentersamfunnet i
Bergen, Ingvild Heggertveit Hagesæter, håper
at en fusjon kan forenkle administrativ drift.
HAR TROEN: Leder av Studentersamfunnet i Bergen, Ingvild Heggertveit Hagesæter, håper at en fusjon kan forenkle administrativ drift.

Dårlig samarbeidskultur

I følge Studvest var stagnerende økonomi, rivalisering mellom samarbeidsorganisasjonene og en manglende felles visjon de største motivasjonene bak Kvarterets forslag. Det skal også ha blitt avdekket en tidvis «destruktiv rivalisering» blant driftsorganisasjonene.

Kommunikasjonen blant alle aktørene har også vært utfordrende som følge av et manglende internt organ.

– Det har av og til vært noen utfordringer med kommunikasjonen og at folk ikke nødvendigvis kjenner de som er i de andre styrene så godt, forteller Arnestad.

Leder for Studentersamfunnet i Bergen, Ingvild Hagesæter, har tro på at fusjonsavtalen kan forenkle den administrative driften til DORGene.

– Vi slipper å bruke mye tid på økonomi, egne konflikthåndterings- organer og andre oppgaver som per nå har veldig mange dupliserte ansvarsområder, selv om nesten alt skjer på det samme kulturhuset, forklarer hun.

LES OGSÅ: Anders og Thomas bruker fritida i pinsekyrkje: – Det blir veldig naturleg å be til Gud

Redd for å miste identitet

Forslaget om sammenslåingen har blitt møtt med skepsis fra noen av DORGene. Noen av de er bekymret for at Kvarterstyret ikke har vurdert eventuelle utfordringer ved en fusjon. Lederen av Theater Immaturus, Arne Campbell, er en av disse.

– Det er kommet mange gode grunner fra utvalget, men en fusjon kan óg skape mange problemer. Derfor mener vi at det er mer arbeid som gjenstår før vi velger, forklarer han.

Noen av DORGene har lange tradisjoner, og er bekymret for at organisasjonsidentiteten kan forvitre ved en eventuell fusjon.

– Vi mener at det er sannsynlig at vi mister litt av vår identitet. Det er foreslått navnebytte, og det i seg selv vil være et tap. Vi vil neppe miste alt, men det er en bekymring, forteller Campbell.

Andre, som lederen av Studenter- samfunnet i Bergen Ingvild Hagesæter, håper på sosiale rammer som gir organisasjonene forutsetninger for at en egenart og historisk identitet kan gro, også hos nye medlemmer i framtiden.

Arnestad kan ikke utelukke at en fusjon vil gå på bekostning av organisasjonskultur og tradisjoner.

– Det er aktuelle problemstillinger.

LES OGSÅ SAMFUNDET LEDEREN: Det eg sit igjen med er kor mykje me har fått til

Inspirasjon fra Samfundet i Trondheim

Arnestad forteller at Kvarteret ikke aktivt forsøker å etterligne strukturen til Samfundet i Trondheim.

– Vi må anerkjenne at vi har en helt annen historikk her i Bergen. Vårt studenthus har kun eksistert i 25 år, og modellen vi har med tilknytning til organisasjonene har et helt annet utgangspunkt.

Arnestad forteller at Kvarteret også må konkurrere med flere andre utesteder i Bergen. Samtidig er det noen elementer fra Samfundet som Kvarteret ønsker å innlemme ved en eventuell fusjon.

– Vi ser at det som er veldig vellykket i Trondheim er at studentmiljøet er veldig samlet rundt Samfundet som kulturhus, både de som er frivillige og de som er gjester, forteller Arnestad.

LES OGSÅ: Ut å løpe? Prøv denne ruta

<b>ÅPEN FOR DIALOG:</b> Leder av Aktive
Studenters Forening (ASF), Edvin Tønder,
ønsker å delta i en produktiv diskurs.
ÅPEN FOR DIALOG: Leder av Aktive Studenters Forening (ASF), Edvin Tønder, ønsker å delta i en produktiv diskurs.

Planene framover

Planen om det samlede kulturhuset er ennå i tidlig fase, og planen videre er noe vag. Den 19. november skal kvarterstyret avholde en digital «Ekstraordinær Generalforsamling» der de skal behandle rapporten Utvalg for kartlegging av drift og tilhørende resolusjonsforslag. Det er for øyeblikket ikke spørsmål om sammenslåingen skal vedtas eller ikke, men om aktørene ønsker å sette i gang en prosess for å finne ut om det er en aktuell løsning.

– Det forslaget som vil bli fremmet handler mer om å binde seg til å utforske mulige måter en fusjonering kan utføres enn å stemme over det nå, forklarer Campbell.

Aktive Studenters Forening, Studentersamfunnet i Bergen og Theater Immaturus forteller at de er åpne for en slik uforpliktende prosess.

– Rapportens verdi er i utfordringene den identifiserer, sier lederen for Aktive Studenters Forening Edvin Tønder.

<b>UKLART:</b> President i Bergen
Realistforening, Ola Hesby, ser at
noen medlemmer stiller seg negative.
UKLART: President i Bergen Realistforening, Ola Hesby, ser at noen medlemmer stiller seg negative.

Tønder forteller at selv om Aktive Studenters Forening i utgangspunktet er negative til en sammenslåing, er de ikke negative til prosessen og de ønsker å delta i en produktiv diskurs, hvor de kan oppdage hvilke problemer de står ovenfor og bli enige om felles løsninger.

Presidenten i Bergens Realistforening, Ola Hesby, forteller at mange av medlemmene i organisasjonen stiller seg negativ til saken per nå.

– Det kan hende at man mister mye av mangfoldet som befinner seg på Kvarteret nå. Det kan også hende at sammenslåingen ikke har noen innvirkning rent praktisk. Det er vanskelig å si, forteller han.

Veien videre for et samlet student-hus i Bergen er enda lang.

LES OGSÅ: Fikk støtte fra Fritt ord: Skal brukes til debatter og Samfundsmøte

Powered by Labrador CMS