Strålende fornøyd: Karen Mjør stråler over Velferdstingets millionbidrag til nybygg.
Strålende fornøyd: Karen Mjør stråler over Velferdstingets millionbidrag til nybygg.

Enda en milepæl for nybygg

Velferdstinget legger 1,5 millioner på bordet.

Publisert Sist oppdatert

Velferdstinget bevilget 3. mars 1,5 millioner kroner til Studentersamfundets nybyggprosjektet. Pengene skal i utgangspunktet gå til fyllingen i Nidelva, men kan også brukes til selve nybygget dersom tilskuddet ikke blir brukt opp på fyllingen.

Området nedenfor Samfundet preges av kvikkleire i grunnen, og det har derfor vært nødvendig å fylle disse områdene før nybygget kunne påbegynnes. Fyllingsarbeidet er nå i full gang, og er ventet å stå ferdig i løpet av høsten.

LES MER OM NAVNEKONKURANSEN TIL FYLLINGA

Velferdstinget bidrar med 1,5 millioner

Samfundet har lenge arbeidet for å skaffe midler til den ønskede utbyggelsen, og i mars ble det vedtatt at Velferdstinget ønsket å bidra. På grunn av koronaens plutselige inntog ble ferdigstillellse av avtalen imidlertid utsatt. 14. oktober ble pennen endelig satt på papiret og avtalen til en verdi av 1,5 millioner signert. Leder Karen Mjør ved Studentersamfundet er strålende fornøyd:

– Det er veldig flott av Velferdstinget å støtte nybyggprosjektet. Denne løyvinga viser igjen kor viktig utbygginga vår er for byens studentar som ein heilskap. Me set utruleg stor pris på støtta, og ser fram til vidare samarbeid med Velferdstinget.

Ett av kravene Velferdstinget stiller overfor Samfundet, er at bygget også skal kunne benyttes av andre studentaktører slik som linjeforeninger.

– Trondheim er kanskje nordens beste studentby, og det er leit at Samfundet må si nei til så mange frivillige som de nå gjør på grunn av plassmangel. Vi er derfor veldig fornøyde med å hjelpe Samfundet og støtte opp om frivilligheten, sier leder Kenneth Stange i Velferdstinget.

Stange fremhever at de har hatt et godt samarbeid med Samfundet, og at han gleder seg til studentenes nye storstue står ferdig.

LES OGSÅ: Regjeringen nedprioriterer studentboliger – forhåpentligvis vet Stortinget bedre

Har champagneflasken klar

Da Samfundet åpnet opp i 1929, var det i underkant av 1000 studenter i byen. I dag er tallet nærmere 40.000, og bygget er tilnærmet det samme. En utvidelse av Samfundet har vært ønsket siden slutten av 50-tallet, og etter flere feilslåtte startskudd, er prosjektet nå endelig i gang.

Mjør har nylig sagt at nybyggsprosjektet nå ikke lenger er et luftslott, men et konkret prosjekt som snart vil være en realitet.

– Mange spør meg om eg har trua på at nybygg på Samfundet faktisk kjem til å skje. Til dykk kan eg sei at eg er sikker nok til å ha kjøpt inn ei litt for dyr flaske med champis som skal sprettast den dagen me byrjar å byggja, skriver hun i lederen av denne utgaven av Under Dusken

Før champagnen kan sprettes må imidlertid ytterligere finansiering sikres. Samfundet har tidligere mottatt støtte fra Trondheim Kommune og Studentskipnaden, og det jobbes nå tett opp mot søknaden til Statsbudsjettet 2022.

Nybygget forventes å stå klart våren 2023.

LES OGSÅ: Her er vinneren av Studentenes fredspris 2021

Powered by Labrador CMS