Sosialistisk Venstreparti: Julie Ofelia Engtrø forteller hva SV ønsker å gjøre for studentene.
Sosialistisk Venstreparti: Julie Ofelia Engtrø forteller hva SV ønsker å gjøre for studentene.

Ni på Stortinget: SV

Vi har intervjuet unge stortingskandidater fra de ni største partiene. Julie Ofelia Engtrø kommer fra Sosialistisk Venstreparti i Trøndelag, og forteller hva partiet ønsker å gjøre for studentene og hvordan det er å være ung politiker.

Publisert Sist oppdatert

Usikker på hvordan du stemmer i Trondheim? Les vår praktiske valgguide for studenter! Husk også at du som student kan forhåndsstemme på campus.

Hvorfor valgte du å aktivt engasjere deg i politikken?

Jeg har alltid vært opptatt av rettferdighet, og har sjeldent klart å bare sitte stille og se på. Helt siden jeg var liten har jeg vært opptatt av både klima og at samfunnet skal ha små forskjeller, men jeg synes ikke regjeringa gjorde nok. Jeg meldte meg inn i Sosialistisk Ungdom i 2016, og etterhvert også Sosialistisk Venstreparti.

Hvorfor er deres parti det beste for studentene?

Pandemien har vært vanskelig for studentene, og man har kjent det både på helsa og lommeboka. Å flytte til en helt ny by, bo på en liten hybel som koster mye, og samtidig ikke få møtt folk er vanskelig. Mange har også blitt permittert, og har måtte ta opp lån for å få hverdagen til å gå rundt. Vi i SV tar studentene på alvor, og ønsker studiefinansiering i 12 måneder og øke den til 2G.

Vi vil også gjenopprette konverteringsordningen hvor man får samme andel stipend uavhengig av om man fullfører graden sin.

Hva er deres (din) viktigste studentsak?

Vi mener at studentenes psykiske helse må styrkes! Derfor vil vi gi mer til studentskipnadene, for å sikre at det blir lettere å få hjelp når man trenger det, enten det er lavterskeltilbud eller psykologhjelp.

Hva er det dere vil prioritere for studentene dersom dere vinner valget?

Vi må prioritere studentøkonomien! SV ønsker å øke studiefinansieringen til 2G, og bygge enda flere studentboliger. En av de største utgiftene studenter står ovenfor er boutgifter, derfor vil vi vil bevilge støtte til å bygge 6000 nye studentboliger i året, og målet er å ha en 30% dekningsgrad på sikt. Mange studentboliger er også med på å presse ned leieprisene i det private markedet.

Hvis du ikke kunne ha stemt på ditt eget parti ved valget i år, hvem ville du ha stemt på da?

Jeg hadde nok stemt enten Rødt eller MDG. De har begge mye politikk jeg kan være enig i, men jeg er veldig fan av at SV tar inn både det røde og det grønne.

Hvordan vil dere styrke universitetene?

Vi vil øke forskningsinnsatsen og at en større andel av samfunnets ressurser brukes på forskning og høyere utdanning. SV vil øke basisbevilgningene også til forskningsinstituttene, og sikre flere frie og forskerinitierte prosjekter. Det er også viktig at den akademiske friheten styrkes og respekteres, både for forskere og institusjoner.

Hvordan er det å være en ung politiker?

Det kan være litt stress, spesielt i valgkampen, men det er også ganske givende. Noe av det beste er jo å kjenne på at man er med på å gjøre en forskjell. Dette valget er jo veldig viktig, både for klimaet og for å stanse de økende forskjellene. Det har også gått med en del kaffe oppgjennom.

Hva gjør du utenfor det politiske arbeidet?

Jeg går studiespesialiserende på videregående, men ellers strikker jeg en del, og spiller Sims 4.

Hvordan har dere jobbet for å engasjere studenter i politikk?

Vi har et aktivt studentlag i Trondheim som arrangerer møter og andre sosiale arrangement. Alt er veldig lavterskel, så det er bare å bli med!

Powered by Labrador CMS